O nas/regulamin

Wypożyczenie sprzętu dokonuje firma:

MJ Maciej Jankowski,

 

Posiadamy niezbędny sprzęt do organizacji spływów kajakowych.

Posiadamy kajaki typu standard bardzo stabilne oraz wygodne.

Spływy organizujemy w weekendy.

Z klientem umawiamy się telefonicznie w miejsce organizacji spływu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług !


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI


1. Sprzęt znajdujący się w firmie MJ Maciej Jankowski jest jej własnością.


2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność, a dokładniej Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu oraz to Organizator spływu jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt.


4. Wypożyczenie sprzętu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.


5. Wypożyczenie sprzętu następuje po zawarciu przez Wypożyczającego umowy (pisemnej lub ustnej) o odpowiedzialności materialnej i wpłaceniu należności. Z momentem zawarcia w/w umowy za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.


6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.


7. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.


8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.


9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.


10. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 200% dobowej należności za wypożyczenie.


11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.


12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.


13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.


14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione wcześniej samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.


15. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.


16. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.


17. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.


18. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.


19. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.


20. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

 

 

Sonda

Gdzie najczęściej pływasz kajakiem ?
 

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Reklamy

Najlepsze spływy w Łomży i okolicy !!!
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !

Zapraszamy na kajaki !